BÀN GIÁM ĐỐC

Bàn trưởng phòng chân sắt HU1612L22
6%

Bàn trưởng phòng chân sắt HU1612L22

Mã sản phẩm: Bàn trưởng phòng chân sắt HU16

4.755.000 đ

4.485.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo The One ATP1890
12%

Bàn lãnh đạo The One ATP1890

Mã sản phẩm: Bàn lãnh đạo The One ATP1890

5.230.000 đ

4.590.000 đ

 Mua ngay

Bàn Giám Đốc HRP180C14
12%

Bàn Giám Đốc HRP180C14

Mã sản phẩm: Bàn Giám Đốc HRP180C14

2.450.000 đ

2.165.000 đ

 Mua ngay

Bàn làm việc trưởng phòng LUX1612YC10
10%

Bàn làm việc trưởng phòng LUX1612YC10

Mã sản phẩm: Bàn làm việc trưởng phòng LUX1

5.000.000 đ

4.510.000 đ

 Mua ngay

Tủ Gỗ Giám Đốc 2m LUXT2420V6
14%

Tủ Gỗ Giám Đốc 2m LUXT2420V6

Mã sản phẩm: Tủ Gỗ Giám Đốc 2m LUXT2420V6

9.520.000 đ

8.215.000 đ

 Mua ngay

Tủ Gỗ Văn Phòng LUXT2420V5
4%

Tủ Gỗ Văn Phòng LUXT2420V5

Mã sản phẩm: Tủ Gỗ Văn Phòng LUXT2420V5

8.050.000 đ

7.765.000 đ

 Mua ngay

BÀN GIÁM ĐỐC HIỆN ĐẠI LUXB2418V5
5%

BÀN GIÁM ĐỐC HIỆN ĐẠI LUXB2418V5

Mã sản phẩm: BÀN GIÁM ĐỐC HIỆN ĐẠI LUXB2418

8.750.000 đ

8.340.000 đ

 Mua ngay

Bàn Làm Việc Lãnh Đạo LUXB2018V2
9%

Bàn Làm Việc Lãnh Đạo LUXB2018V2

Mã sản phẩm: Bàn Làm Việc Lãnh Đạo LUXB2018

11.650.000 đ

10.650.000 đ

 Mua ngay

Tủ lãnh đạo cao cấp LUXT2020V3
4%

Tủ lãnh đạo cao cấp LUXT2020V3

Mã sản phẩm: Tủ lãnh đạo cao cấp LUXT2020V3

7.580.000 đ

7.270.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc ET1600V1
8%

Bàn giám đốc ET1600V1

Mã sản phẩm: ET1600V1

5.350.000 đ

4.935.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V2
4%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V2

Mã sản phẩm: DT1890V2

5.721.825 đ

5.497.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V4
5%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V4

Mã sản phẩm: DT1890V4

6.846.939 đ

6.520.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT2010V5
5%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT2010V5

Mã sản phẩm: DT2010V5

9.190.214 đ

8.775.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT2411V6
6%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT2411V6

Mã sản phẩm: DT2411V6

12.406.200 đ

11.720.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT3212V7
5%

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT3212V7

Mã sản phẩm: DT3212V7

16.876.710 đ

15.985.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc Hòa Phát DT3012V8
6%

Bàn giám đốc Hòa Phát DT3012V8

Mã sản phẩm: DT3012V8

15.828.600 đ

14.815.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V12
8%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V12

Mã sản phẩm: DT1890V12

7.397.732 đ

6.785.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890V14
9%

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890V14

Mã sản phẩm: DT1890V14

7.486.500 đ

6.820.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890VM15
9%

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890VM15

Mã sản phẩm: DT1890VM15

7.058.700 đ

6.450.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo DT1890V16
10%

Bàn lãnh đạo DT1890V16

Mã sản phẩm: DT1890V16

8.811.611 đ

7.945.000 đ

 Mua ngay

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT2010V17
-790%

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT2010V17

Mã sản phẩm: DT2010V17

1.053.000 đ

9.375.000 đ

 Mua ngay

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT3212V18
6%

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT3212V18

Mã sản phẩm: DT3212V18

17.325.900 đ

16.250.000 đ

 Mua ngay

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT2010V19
17%

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT2010V19

Mã sản phẩm: DT2010V19

12.075.000 đ

10.075.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H1
8%

Bàn giám đốc DT1890H1

Mã sản phẩm: DT1890H1

4.950.000 đ

4.530.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H2
7%

Bàn giám đốc DT1890H2

Mã sản phẩm: DT1890H2

3.424.539 đ

3.185.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H3
9%

Bàn giám đốc DT1890H3

Mã sản phẩm: DT1890H3

4.250.000 đ

3.855.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H4
8%

Bàn giám đốc DT1890H4

Mã sản phẩm: DT1890H4

4.178.537 đ

3.830.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H5
10%

Bàn giám đốc DT1890H5

Mã sản phẩm: DT1890H5

4.844.835 đ

4.370.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H12
19%

Bàn giám đốc DT1890H12

Mã sản phẩm: DT1890H12/DT2010H12

5.590.277 đ

4.520.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H14
9%

Bàn giám đốc DT1890H14

Mã sản phẩm: DT1890H14

4.850.000 đ

4.415.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H15
9%

Bàn giám đốc DT1890H15

Mã sản phẩm: DT1890H15

4.950.000 đ

4.510.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H16
10%

Bàn giám đốc DT1890H16

Mã sản phẩm: DT1890H16

4.850.000 đ

4.350.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H17
12%

Bàn giám đốc DT1890H17

Mã sản phẩm: DT1890H17

5.571.026 đ

4.890.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H24
17%

Bàn giám đốc DT1890H24

Mã sản phẩm: DT1890H24

4.850.000 đ

4.025.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H25
10%

Bàn giám đốc DT1890H25

Mã sản phẩm: DT1890H25

4.835.210 đ

4.335.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H26
12%

Bàn giám đốc DT1890H26

Mã sản phẩm: DT1890H26

4.950.000 đ

4.350.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H27
9%

Bàn giám đốc DT1890H27

Mã sản phẩm: DT1890H27

5.053.388 đ

4.600.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H35
8%

Bàn giám đốc DT1890H35

Mã sản phẩm: DT1890H35

5.130.392 đ

4.695.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H36
6%

Bàn giám đốc DT1890H36

Mã sản phẩm: DT1890H36

5.128.253 đ

4.830.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H37
9%

Bàn giám đốc DT1890H37

Mã sản phẩm: DT1890H37

5.450.000 đ

4.935.000 đ

 Mua ngay

Đánh giá khách hàng
  • Mrs Lan

    Mrs Lan

    Nội thất văn phòng V&A - Tư vấn chuyên nghiệp, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng.

  • Khách hàng Kim Nga

    Khách hàng Kim Nga

    Tôi rất hài lòng về các sản phẩm của nội thất Vương Anh (V&A), chất lượng rất tốt, các dịch vụ hỗ trợ như vận chuyển và lắp đặt cũng rất tuyệt vời.

Video
Bản đồ

0906 100 913

0984 808 547

[0]