TỦ CÔNG NGHIỆP

Tủ tài liệu DC2000V2
9%

Tủ tài liệu DC2000V2

Mã sản phẩm: DC2000V2, DC2000VM2

14.759.100 đ

13.475.700 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350V4
12%

Tủ tài liệu DC1350V4

Mã sản phẩm: DC1350V4, DC1350VM4

13.368.750 đ

11.775.195 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1840V5
9%

Tủ tài liệu DC1840V5

Mã sản phẩm: DC1840V5

17.112.000 đ

15.636.090 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC940V9
14%

Tủ tài liệu DC940V9

Mã sản phẩm: DC940V9, DC940VM9

8.021.250 đ

6.904.692 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu Hòa Phát DC1240V9
9%

Tủ tài liệu Hòa Phát DC1240V9

Mã sản phẩm: DC1240V9

9.625.500 đ

8.743.163 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350V9
12%

Tủ tài liệu DC1350V9

Mã sản phẩm: DC1350V9

12.834.000 đ

11.277.878 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu sơn PU DC940H1
13%

Tủ tài liệu sơn PU DC940H1

Mã sản phẩm: DC940H1

4.278.000 đ

3.716.513 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC940H2
9%

Tủ tài liệu DC940H2

Mã sản phẩm: DC940H2

5.561.400 đ

5.037.345 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC940H3
8%

Tủ tài liệu DC940H3

Mã sản phẩm: DC940H3

4.705.800 đ

4.310.085 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC940H5
10%

Tủ tài liệu DC940H5

Mã sản phẩm: DC940H5

3.850.200 đ

3.481.223 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1340H1
12%

Tủ tài liệu DC1340H1

Mã sản phẩm: DC1340H1

6.203.100 đ

5.459.798 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350H1
9%

Tủ tài liệu DC1350H1

Mã sản phẩm: DC1350H1

6.203.100 đ

5.630.918 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1840H1
9%

Tủ tài liệu DC1840H1

Mã sản phẩm: DC1840H1

9.090.750 đ

8.315.363 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu giám đốc DC2200H2
9%

Tủ tài liệu giám đốc DC2200H2

Mã sản phẩm: DC2200H2

11.015.850 đ

10.031.910 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC8040H1
8%

Tủ tài liệu DC8040H1

Mã sản phẩm: DC8040H1

2.459.850 đ

2.261.993 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC8040H2
9%

Tủ tài liệu DC8040H2

Mã sản phẩm: DC8040H2

2.566.800 đ

2.336.858 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu thấp DC1240H1
9%

Tủ tài liệu thấp DC1240H1

Mã sản phẩm: DC1240H1

3.529.350 đ

3.208.500 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu sơn PU DC1800H6
9%

Tủ tài liệu sơn PU DC1800H6

Mã sản phẩm: DC1800H6

8.556.000 đ

7.780.613 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1850H9 Hòa Phát
11%

Tủ tài liệu DC1850H9 Hòa Phát

Mã sản phẩm: DC1850H9

10.695.000 đ

9.513.203 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350H10
10%

Tủ tài liệu DC1350H10

Mã sản phẩm: DC1350H10

8.021.250 đ

7.224.473 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350H11
11%

Tủ tài liệu DC1350H11

Mã sản phẩm: DC1350H11

6.951.750 đ

6.181.710 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350H12
9%

Tủ tài liệu DC1350H12

Mã sản phẩm: DC1350H12

5.347.500 đ

4.844.835 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu ROYAL HR1960-3K
9%

Tủ tài liệu ROYAL HR1960-3K

Mã sản phẩm: HR1960-3K

6.737.850 đ

6.101.498 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu ROYAL HR1960-4B
9%

Tủ tài liệu ROYAL HR1960-4B

Mã sản phẩm: HR1960-4B

8.235.150 đ

7.497.195 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu HR1960-3B
10%

Tủ tài liệu HR1960-3B

Mã sản phẩm: HR1960-3B

5.775.300 đ

5.224.508 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu HR1960-2B
10%

Tủ tài liệu HR1960-2B

Mã sản phẩm: HR1960-2B

3.529.350 đ

3.176.415 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu thấp HR860
9%

Tủ tài liệu thấp HR860

Mã sản phẩm: HR860

3.422.400 đ

3.101.550 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu ghép bộ HR1800-2B & HR950-3B
8%

Tủ tài liệu ghép bộ HR1800-2B & HR950-3B

Mã sản phẩm: HR1800-2B, HR950-3B

11.336.700 đ

10.459.710 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu cao cấp LUX1960-2B1
11%

Tủ tài liệu cao cấp LUX1960-2B1

Mã sản phẩm: LUX1960-2B1

2.887.650 đ

2.566.800 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu văn phòng LUX1960-2B2
10%

Tủ tài liệu văn phòng LUX1960-2B2

Mã sản phẩm: LUX1960-2B2

2.780.700 đ

2.497.283 đ

 Mua ngay

Tủ hồ sơ Luxury LUX1960-2B3
10%

Tủ hồ sơ Luxury LUX1960-2B3

Mã sản phẩm: LUX1960-2B3

3.422.400 đ

3.075.882 đ

 Mua ngay

Tủ hồ sơ cao cấp LUX1960-3B1
9%

Tủ hồ sơ cao cấp LUX1960-3B1

Mã sản phẩm: LUX1960-3B1

3.957.150 đ

3.609.563 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu LUX1960-3B2
8%

Tủ tài liệu LUX1960-3B2

Mã sản phẩm: LUX1960-3B2

4.822.376 đ

4.433.078 đ

 Mua ngay

Tủ Gỗ 2 Mặt Hòa Phát LUX850-3T1
10%

Tủ Gỗ 2 Mặt Hòa Phát LUX850-3T1

Mã sản phẩm: LUX850-3T1

2.352.900 đ

2.112.263 đ

 Mua ngay

Tủ Thấp 2 Mặt Hòa Phát LUX850-2T1
11%

Tủ Thấp 2 Mặt Hòa Phát LUX850-2T1

Mã sản phẩm: LUX850-2T1

2.032.050 đ

1.818.150 đ

 Mua ngay

Tủ Thấp 2 Buồng Hòa Phát LUX850-2T2
12%

Tủ Thấp 2 Buồng Hòa Phát LUX850-2T2

Mã sản phẩm: LUX850-2T2

2.021.355 đ

1.780.718 đ

 Mua ngay

Tủ Thấp 3 Buồng Hòa Phát LUX850-3T2
8%

Tủ Thấp 3 Buồng Hòa Phát LUX850-3T2

Mã sản phẩm: LUX850-3T2

2.780.700 đ

2.545.410 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu AT880 Hòa Phát
17%

Tủ tài liệu AT880 Hòa Phát

Mã sản phẩm: AT880

962.550 đ

802.125 đ

 Mua ngay

Tủ giám đốc hiện đại LUXB2420V4
9%

Tủ giám đốc hiện đại LUXB2420V4

Mã sản phẩm: LUXT2420V4

9.019.094 đ

8.199.857 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu AT880SD
13%

Tủ tài liệu AT880SD

Mã sản phẩm: AT880SD

1.176.450 đ

1.026.720 đ

 Mua ngay

Đánh giá khách hàng
  • Mrs Lan

    Mrs Lan

    Nội thất văn phòng V&A - Tư vấn chuyên nghiệp, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng.

  • Khách hàng Kim Nga

    Khách hàng Kim Nga

    Tôi rất hài lòng về các sản phẩm của nội thất Vương Anh (V&A), chất lượng rất tốt, các dịch vụ hỗ trợ như vận chuyển và lắp đặt cũng rất tuyệt vời.

Video
Bản đồ

0906 100 913

0984 808 547

[0]