TỦ CÔNG NGHIỆP

Tủ tài liệu DC2000V2
9%

Tủ tài liệu DC2000V2

Mã sản phẩm: DC2000V2, DC2000VM2

13.800.000 đ

12.600.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350V4
12%

Tủ tài liệu DC1350V4

Mã sản phẩm: DC1350V4, DC1350VM4

12.500.000 đ

11.010.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1840V5
9%

Tủ tài liệu DC1840V5

Mã sản phẩm: DC1840V5

16.000.000 đ

14.620.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC940V9
14%

Tủ tài liệu DC940V9

Mã sản phẩm: DC940V9, DC940VM9

7.500.000 đ

6.456.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu Hòa Phát DC1240V9
9%

Tủ tài liệu Hòa Phát DC1240V9

Mã sản phẩm: DC1240V9

9.000.000 đ

8.175.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350V9
12%

Tủ tài liệu DC1350V9

Mã sản phẩm: DC1350V9

12.000.000 đ

10.545.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu sơn PU DC940H1
13%

Tủ tài liệu sơn PU DC940H1

Mã sản phẩm: DC940H1

4.000.000 đ

3.475.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC940H2
9%

Tủ tài liệu DC940H2

Mã sản phẩm: DC940H2

5.200.000 đ

4.710.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC940H3
8%

Tủ tài liệu DC940H3

Mã sản phẩm: DC940H3

4.400.000 đ

4.030.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC940H5
10%

Tủ tài liệu DC940H5

Mã sản phẩm: DC940H5

3.600.000 đ

3.255.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1340H1
12%

Tủ tài liệu DC1340H1

Mã sản phẩm: DC1340H1

5.800.000 đ

5.105.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350H1
9%

Tủ tài liệu DC1350H1

Mã sản phẩm: DC1350H1

5.800.000 đ

5.265.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1840H1
9%

Tủ tài liệu DC1840H1

Mã sản phẩm: DC1840H1

8.500.000 đ

7.775.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu giám đốc DC2200H2
9%

Tủ tài liệu giám đốc DC2200H2

Mã sản phẩm: DC2200H2

10.300.000 đ

9.380.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC8040H1
8%

Tủ tài liệu DC8040H1

Mã sản phẩm: DC8040H1

2.300.000 đ

2.115.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC8040H2
9%

Tủ tài liệu DC8040H2

Mã sản phẩm: DC8040H2

2.400.000 đ

2.185.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu thấp DC1240H1
9%

Tủ tài liệu thấp DC1240H1

Mã sản phẩm: DC1240H1

3.300.000 đ

3.000.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu sơn PU DC1800H6
9%

Tủ tài liệu sơn PU DC1800H6

Mã sản phẩm: DC1800H6

8.000.000 đ

7.275.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1850H9 Hòa Phát
11%

Tủ tài liệu DC1850H9 Hòa Phát

Mã sản phẩm: DC1850H9

10.000.000 đ

8.895.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350H10
10%

Tủ tài liệu DC1350H10

Mã sản phẩm: DC1350H10

7.500.000 đ

6.755.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350H11
11%

Tủ tài liệu DC1350H11

Mã sản phẩm: DC1350H11

6.500.000 đ

5.780.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350H12
9%

Tủ tài liệu DC1350H12

Mã sản phẩm: DC1350H12

5.000.000 đ

4.530.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu ROYAL HR1960-3K
9%

Tủ tài liệu ROYAL HR1960-3K

Mã sản phẩm: HR1960-3K

6.300.000 đ

5.705.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu ROYAL HR1960-4B
9%

Tủ tài liệu ROYAL HR1960-4B

Mã sản phẩm: HR1960-4B

7.700.000 đ

7.010.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu HR1960-3B
10%

Tủ tài liệu HR1960-3B

Mã sản phẩm: HR1960-3B

5.400.000 đ

4.885.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu HR1960-2B
10%

Tủ tài liệu HR1960-2B

Mã sản phẩm: HR1960-2B

3.300.000 đ

2.970.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu thấp HR860
9%

Tủ tài liệu thấp HR860

Mã sản phẩm: HR860

3.200.000 đ

2.900.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu ghép bộ HR1800-2B & HR950-3B
8%

Tủ tài liệu ghép bộ HR1800-2B & HR950-3B

Mã sản phẩm: HR1800-2B, HR950-3B

10.600.000 đ

9.780.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu cao cấp LUX1960-2B1
11%

Tủ tài liệu cao cấp LUX1960-2B1

Mã sản phẩm: LUX1960-2B1

2.700.000 đ

2.400.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu văn phòng LUX1960-2B2
10%

Tủ tài liệu văn phòng LUX1960-2B2

Mã sản phẩm: LUX1960-2B2

2.600.000 đ

2.335.000 đ

 Mua ngay

Tủ hồ sơ Luxury LUX1960-2B3
10%

Tủ hồ sơ Luxury LUX1960-2B3

Mã sản phẩm: LUX1960-2B3

3.200.000 đ

2.876.000 đ

 Mua ngay

Tủ hồ sơ cao cấp LUX1960-3B1
9%

Tủ hồ sơ cao cấp LUX1960-3B1

Mã sản phẩm: LUX1960-3B1

3.700.000 đ

3.375.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu LUX1960-3B2
8%

Tủ tài liệu LUX1960-3B2

Mã sản phẩm: LUX1960-3B2

4.509.000 đ

4.145.000 đ

 Mua ngay

Tủ Gỗ 2 Mặt Hòa Phát LUX850-3T1
10%

Tủ Gỗ 2 Mặt Hòa Phát LUX850-3T1

Mã sản phẩm: LUX850-3T1

2.200.000 đ

1.975.000 đ

 Mua ngay

Tủ Thấp 2 Mặt Hòa Phát LUX850-2T1
11%

Tủ Thấp 2 Mặt Hòa Phát LUX850-2T1

Mã sản phẩm: LUX850-2T1

1.900.000 đ

1.700.000 đ

 Mua ngay

Tủ Thấp 2 Buồng Hòa Phát LUX850-2T2
12%

Tủ Thấp 2 Buồng Hòa Phát LUX850-2T2

Mã sản phẩm: LUX850-2T2

1.890.000 đ

1.665.000 đ

 Mua ngay

Tủ Thấp 3 Buồng Hòa Phát LUX850-3T2
8%

Tủ Thấp 3 Buồng Hòa Phát LUX850-3T2

Mã sản phẩm: LUX850-3T2

2.600.000 đ

2.380.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu AT880 Hòa Phát
17%

Tủ tài liệu AT880 Hòa Phát

Mã sản phẩm: AT880

900.000 đ

750.000 đ

 Mua ngay

Tủ giám đốc hiện đại LUXB2420V4
9%

Tủ giám đốc hiện đại LUXB2420V4

Mã sản phẩm: LUXT2420V4

8.433.000 đ

7.667.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu AT880SD
13%

Tủ tài liệu AT880SD

Mã sản phẩm: AT880SD

1.100.000 đ

960.000 đ

 Mua ngay

Đánh giá khách hàng
  • Mrs Lan

    Mrs Lan

    Nội thất văn phòng V&A - Tư vấn chuyên nghiệp, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng.

  • Khách hàng Kim Nga

    Khách hàng Kim Nga

    Tôi rất hài lòng về các sản phẩm của nội thất Vương Anh (V&A), chất lượng rất tốt, các dịch vụ hỗ trợ như vận chuyển và lắp đặt cũng rất tuyệt vời.

Video
Bản đồ

0906 100 913

0984 808 547

[0]