TỦ CÔNG NGHIỆP

Tủ tài liệu Veneer DC1840V1
11%

Tủ tài liệu Veneer DC1840V1

Mã sản phẩm: DC1840V1

12.400.000 đ

11.021.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC2000V2
10%

Tủ tài liệu DC2000V2

Mã sản phẩm: DC2000V2, DC2000VM2

12.400.000 đ

11.199.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350V4
11%

Tủ tài liệu DC1350V4

Mã sản phẩm: DC1350V4, DC1350VM4

11.000.000 đ

9.795.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1840V5
10%

Tủ tài liệu DC1840V5

Mã sản phẩm: DC1840V5

14.400.000 đ

13.017.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC940V9
9%

Tủ tài liệu DC940V9

Mã sản phẩm: DC940V9, DC940VM9

6.600.000 đ

5.992.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu Hòa Phát DC1240V9
7%

Tủ tài liệu Hòa Phát DC1240V9

Mã sản phẩm: DC1240V9

7.660.000 đ

7.088.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350V9
10%

Tủ tài liệu DC1350V9

Mã sản phẩm: DC1350V9

10.800.000 đ

9.772.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu sơn PU DC940H1
9%

Tủ tài liệu sơn PU DC940H1

Mã sản phẩm: DC940H1

3.600.000 đ

3.269.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC940H2
9%

Tủ tài liệu DC940H2

Mã sản phẩm: DC940H2

4.600.000 đ

4.196.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC940H3
10%

Tủ tài liệu DC940H3

Mã sản phẩm: DC940H3

4.000.000 đ

3.590.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC940H5
11%

Tủ tài liệu DC940H5

Mã sản phẩm: DC940H5

3.050.000 đ

2.711.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1340H1
11%

Tủ tài liệu DC1340H1

Mã sản phẩm: DC1340H1

5.600.000 đ

5.005.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350H1
10%

Tủ tài liệu DC1350H1

Mã sản phẩm: DC1350H1

5.200.000 đ

4.684.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1840H1
10%

Tủ tài liệu DC1840H1

Mã sản phẩm: DC1840H1

7.700.000 đ

6.919.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu giám đốc DC2200H2
9%

Tủ tài liệu giám đốc DC2200H2

Mã sản phẩm: DC2200H2

9.200.000 đ

8.357.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC8040H1
15%

Tủ tài liệu DC8040H1

Mã sản phẩm: DC8040H1

2.200.000 đ

1.872.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350H3
-8%

Tủ tài liệu DC1350H3

Mã sản phẩm: DC1350H3

5.400.000 đ

5.849.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC8040H2
11%

Tủ tài liệu DC8040H2

Mã sản phẩm: DC8040H2

2.200.000 đ

1.949.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350H5
9%

Tủ tài liệu DC1350H5

Mã sản phẩm: DC1350H5

6.400.000 đ

5.837.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu thấp DC1240H1
11%

Tủ tài liệu thấp DC1240H1

Mã sản phẩm: DC1240H1

3.000.000 đ

2.675.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu sơn PU DC1800H6
9%

Tủ tài liệu sơn PU DC1800H6

Mã sản phẩm: DC1800H6

7.100.000 đ

6.479.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1850H9 Hòa Phát
10%

Tủ tài liệu DC1850H9 Hòa Phát

Mã sản phẩm: DC1850H9

8.800.000 đ

7.918.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350H10
10%

Tủ tài liệu DC1350H10

Mã sản phẩm: DC1350H10

6.650.000 đ

6.015.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350H11
11%

Tủ tài liệu DC1350H11

Mã sản phẩm: DC1350H11

5.800.000 đ

5.159.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu DC1350H12
10%

Tủ tài liệu DC1350H12

Mã sản phẩm: DC1350H12

4.500.000 đ

4.030.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu ROYAL HR1960-3K
9%

Tủ tài liệu ROYAL HR1960-3K

Mã sản phẩm: HR1960-3K

5.600.000 đ

5.076.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu ROYAL HR1960-4B
10%

Tủ tài liệu ROYAL HR1960-4B

Mã sản phẩm: HR1960-4B

6.900.000 đ

6.241.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu HR1960-3B
9%

Tủ tài liệu HR1960-3B

Mã sản phẩm: HR1960-3B

4.800.000 đ

4.351.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu HR1960-2B
12%

Tủ tài liệu HR1960-2B

Mã sản phẩm: HR1960-2B

3.000.000 đ

2.639.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu thấp HR860
8%

Tủ tài liệu thấp HR860

Mã sản phẩm: HR860

2.800.000 đ

2.579.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu ghép bộ HR1800-2B & HR950-3B
9%

Tủ tài liệu ghép bộ HR1800-2B & HR950-3B

Mã sản phẩm: HR1800-2B, HR950-3B

9.500.000 đ

8.631.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu cao cấp LUX1960-2B1
11%

Tủ tài liệu cao cấp LUX1960-2B1

Mã sản phẩm: LUX1960-2B1

2.400.000 đ

2.145.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu văn phòng LUX1960-2B2
10%

Tủ tài liệu văn phòng LUX1960-2B2

Mã sản phẩm: LUX1960-2B2

2.300.000 đ

2.080.000 đ

 Mua ngay

Tủ hồ sơ Luxury LUX1960-2B3
10%

Tủ hồ sơ Luxury LUX1960-2B3

Mã sản phẩm: LUX1960-2B3

2.850.000 đ

2.568.000 đ

 Mua ngay

Tủ hồ sơ cao cấp LUX1960-3B1
12%

Tủ hồ sơ cao cấp LUX1960-3B1

Mã sản phẩm: LUX1960-3B1

3.400.000 đ

2.996.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu LUX1960-3B2
8%

Tủ tài liệu LUX1960-3B2

Mã sản phẩm: LUX1960-3B2

4.000.000 đ

3.685.000 đ

 Mua ngay

Tủ Gỗ 2 Mặt Hòa Phát LUX850-3T1
12%

Tủ Gỗ 2 Mặt Hòa Phát LUX850-3T1

Mã sản phẩm: LUX850-3T1

2.000.000 đ

1.759.000 đ

 Mua ngay

Tủ Thấp 2 Mặt Hòa Phát LUX850-2T1
16%

Tủ Thấp 2 Mặt Hòa Phát LUX850-2T1

Mã sản phẩm: LUX850-2T1

1.800.000 đ

1.509.000 đ

 Mua ngay

Tủ Thấp 2 Buồng Hòa Phát LUX850-2T2
8%

Tủ Thấp 2 Buồng Hòa Phát LUX850-2T2

Mã sản phẩm: LUX850-2T2

1.600.000 đ

1.474.000 đ

 Mua ngay

Tủ Thấp 3 Buồng Hòa Phát LUX850-3T2
12%

Tủ Thấp 3 Buồng Hòa Phát LUX850-3T2

Mã sản phẩm: LUX850-3T2

2.400.000 đ

2.116.000 đ

 Mua ngay

Đánh giá khách hàng
  • Mrs Lan

    Mrs Lan

    Nội thất văn phòng V&A - Tư vấn chuyên nghiệp, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng.

  • Khách hàng Kim Nga

    Khách hàng Kim Nga

    Tôi rất hài lòng về các sản phẩm của nội thất Vương Anh (V&A), chất lượng rất tốt, các dịch vụ hỗ trợ như vận chuyển và lắp đặt cũng rất tuyệt vời.

Video
Bản đồ

0906 100 913

0906 966 961

[0]