KỆ SẮT

Giá để hồ sơ GS1A
10%

Giá để hồ sơ GS1A

Mã sản phẩm: GS1A

2.200.000 đ

1.975.000 đ

 Mua ngay

Giá sắt để hồ sơ GS1B
10%

Giá sắt để hồ sơ GS1B

Mã sản phẩm: GS1B

1.800.000 đ

1.615.000 đ

 Mua ngay

Giá thép GS2K1
14%

Giá thép GS2K1

Mã sản phẩm: GS2K1

2.600.000 đ

2.240.000 đ

 Mua ngay

Giá thép GS2K2
10%

Giá thép GS2K2

Mã sản phẩm: GS2K2

4.700.000 đ

4.250.000 đ

 Mua ngay

Giá đựng tài liệu GS3
8%

Giá đựng tài liệu GS3

Mã sản phẩm: GS3

4.600.000 đ

4.225.000 đ

 Mua ngay

Giá sắt GS5K1
8%

Giá sắt GS5K1

Mã sản phẩm: GS5K1

3.600.000 đ

3.325.000 đ

 Mua ngay

Giá sắt GS5K2
15%

Giá sắt GS5K2

Mã sản phẩm: GS5K2

6.300.000 đ

5.335.000 đ

 Mua ngay

Giá sắt GS5K3
7%

Giá sắt GS5K3

Mã sản phẩm: GS5K3

8.900.000 đ

8.295.000 đ

 Mua ngay

Giá sắt GS5K4
7%

Giá sắt GS5K4

Mã sản phẩm: GS5K4

11.600.000 đ

10.775.000 đ

 Mua ngay

Giá sắt GS5K5
6%

Giá sắt GS5K5

Mã sản phẩm: GS5K5

14.100.000 đ

13.190.000 đ

 Mua ngay

Giá sắt GS6
7%

Giá sắt GS6

Mã sản phẩm: GS6

2.700.000 đ

2.520.000 đ

 Mua ngay

Giá GST01
8%

Giá GST01

Mã sản phẩm: GST01

3.200.000 đ

2.955.000 đ

 Mua ngay

Giá siêu thị GST02
10%

Giá siêu thị GST02

Mã sản phẩm: GST02

2.100.000 đ

1.895.000 đ

 Mua ngay

Giá siêu thị GST03
9%

Giá siêu thị GST03

Mã sản phẩm: GST03

2.500.000 đ

2.285.000 đ

 Mua ngay

Giá siêu thị GST04
7%

Giá siêu thị GST04

Mã sản phẩm: GST04

3.900.000 đ

3.625.000 đ

 Mua ngay

Đánh giá khách hàng
  • Mrs Lan

    Mrs Lan

    Nội thất văn phòng V&A - Tư vấn chuyên nghiệp, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng.

  • Khách hàng Kim Nga

    Khách hàng Kim Nga

    Tôi rất hài lòng về các sản phẩm của nội thất Vương Anh (V&A), chất lượng rất tốt, các dịch vụ hỗ trợ như vận chuyển và lắp đặt cũng rất tuyệt vời.

Video
Bản đồ

0906 100 913

0984 808 547

[0]