BÀN VĂN PHÒNG

Hiển thị 1-40 của 384Kết quả
Bàn hội trường gấp mặt BHT01
13%

Bàn hội trường gấp mặt BHT01

Mã sản phẩm: Bàn hội trường gấp mặt BHT01

1.560.000 đ

1.360.000 đ

 Mua ngay

Bàn họp chân sắt 3m UNH3012CS3
7%

Bàn họp chân sắt 3m UNH3012CS3

Mã sản phẩm: Bàn họp chân sắt 3m UNH3012CS3

5.550.000 đ

5.155.000 đ

 Mua ngay

Bàn làm việc chân sắt 1m6 HU1612C2L22
6%

Bàn làm việc chân sắt 1m6 HU1612C2L22

Mã sản phẩm: Bàn làm việc chân sắt 1m6 HU16

4.785.000 đ

4.485.000 đ

 Mua ngay

Bàn trưởng phòng chân sắt HU1612L22
6%

Bàn trưởng phòng chân sắt HU1612L22

Mã sản phẩm: Bàn trưởng phòng chân sắt HU16

4.755.000 đ

4.485.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo The One ATP1890
12%

Bàn lãnh đạo The One ATP1890

Mã sản phẩm: Bàn lãnh đạo The One ATP1890

5.230.000 đ

4.590.000 đ

 Mua ngay

Bàn Giám Đốc HRP180C14
12%

Bàn Giám Đốc HRP180C14

Mã sản phẩm: Bàn Giám Đốc HRP180C14

2.450.000 đ

2.165.000 đ

 Mua ngay

Bàn Chữ L Chân Sắt HRP160C7Y1
9%

Bàn Chữ L Chân Sắt HRP160C7Y1

Mã sản phẩm: Bàn Chữ L Chân Sắt HRP160C7Y1

3.350.000 đ

3.035.000 đ

 Mua ngay

Bàn Trưởng Phòng Hòa Phát UNIQUE UNP1612CS3
9%

Bàn Trưởng Phòng Hòa Phát UNIQUE UNP1612CS3

Mã sản phẩm: Bàn Trưởng Phòng Hòa Phát UNIQ

5.000.000 đ

4.565.000 đ

 Mua ngay

Bàn họp chân sắt 1m8 LEH1810C12
9%

Bàn họp chân sắt 1m8 LEH1810C12

Mã sản phẩm: Bàn họp chân sắt 1m8 LEH1810C1

3.350.000 đ

3.060.000 đ

 Mua ngay

Module bàn chân sắt 4 chỗ LEMD01-4C12
5%

Module bàn chân sắt 4 chỗ LEMD01-4C12

Mã sản phẩm: Module bàn chân sắt 4 chỗ LEMD

5.000.000 đ

4.740.000 đ

 Mua ngay

Module bàn làm việc 2 chỗ LEMD01-2C12
7%

Module bàn làm việc 2 chỗ LEMD01-2C12

Mã sản phẩm: Module bàn làm việc 2 chỗ LEMD

2.890.000 đ

2.680.000 đ

 Mua ngay

Bàn làm việc LE120C12
7%

Bàn làm việc LE120C12

Mã sản phẩm: Bàn làm việc LE120C12

2.250.000 đ

2.095.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên LE120SC12
10%

Bàn nhân viên LE120SC12

Mã sản phẩm: Bàn nhân viên 1m2 LE120SC12

2.200.000 đ

1.990.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo 1m8 LEP180C12
4%

Bàn lãnh đạo 1m8 LEP180C12

Mã sản phẩm: Bàn lãnh đạo 1m8 LEP180C12

6.000.000 đ

5.740.000 đ

 Mua ngay

MODULE BÀN LÀM VIỆC 2 CHỖ LUXMD05C10
11%

MODULE BÀN LÀM VIỆC 2 CHỖ LUXMD05C10

Mã sản phẩm: MODULE BÀN LÀM VIỆC 2 CHỖ LUXM

4.250.000 đ

3.795.000 đ

 Mua ngay

Module bàn chân sắt cho 4 người LUXMD05C10
8%

Module bàn chân sắt cho 4 người LUXMD05C10

Mã sản phẩm: Module bàn chân sắt cho 4 ngườ

5.000.000 đ

4.625.000 đ

 Mua ngay

Bàn làm việc trưởng phòng LUX1612YC10
10%

Bàn làm việc trưởng phòng LUX1612YC10

Mã sản phẩm: Bàn làm việc trưởng phòng LUX1

5.000.000 đ

4.510.000 đ

 Mua ngay

Tủ Gỗ Giám Đốc 2m LUXT2420V6
14%

Tủ Gỗ Giám Đốc 2m LUXT2420V6

Mã sản phẩm: Tủ Gỗ Giám Đốc 2m LUXT2420V6

9.520.000 đ

8.215.000 đ

 Mua ngay

Tủ Gỗ Văn Phòng LUXT2420V5
4%

Tủ Gỗ Văn Phòng LUXT2420V5

Mã sản phẩm: Tủ Gỗ Văn Phòng LUXT2420V5

8.050.000 đ

7.765.000 đ

 Mua ngay

BÀN GIÁM ĐỐC HIỆN ĐẠI LUXB2418V5
5%

BÀN GIÁM ĐỐC HIỆN ĐẠI LUXB2418V5

Mã sản phẩm: BÀN GIÁM ĐỐC HIỆN ĐẠI LUXB2418

8.750.000 đ

8.340.000 đ

 Mua ngay

Bàn Làm Việc Lãnh Đạo LUXB2018V2
9%

Bàn Làm Việc Lãnh Đạo LUXB2018V2

Mã sản phẩm: Bàn Làm Việc Lãnh Đạo LUXB2018

11.650.000 đ

10.650.000 đ

 Mua ngay

Tủ lãnh đạo cao cấp LUXT2020V3
4%

Tủ lãnh đạo cao cấp LUXT2020V3

Mã sản phẩm: Tủ lãnh đạo cao cấp LUXT2020V3

7.580.000 đ

7.270.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên OD1200G
7%

Bàn nhân viên OD1200G

Mã sản phẩm: Bàn nhân viên OD1200G

2.100.000 đ

1.945.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo ET1600K
14%

Bàn lãnh đạo ET1600K

Mã sản phẩm: Bàn lãnh đạo ET1600K

3.650.000 đ

3.140.000 đ

 Mua ngay

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT3020VM20
8%

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT3020VM20

Mã sản phẩm: DT3020VM20

15.350.000 đ

14.100.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc ET1600V1
8%

Bàn giám đốc ET1600V1

Mã sản phẩm: ET1600V1

5.350.000 đ

4.935.000 đ

 Mua ngay

Bàn họp 2m4 LEH2412C12
6%

Bàn họp 2m4 LEH2412C12

Mã sản phẩm: Bàn họp 2m4 LEH2412C12

4.300.000 đ

4.050.000 đ

 Mua ngay

Bàn chân sắt hộc liền LE140HLC12
7%

Bàn chân sắt hộc liền LE140HLC12

Mã sản phẩm: Bàn chân sắt hộc liền LE140HLC

3.120.000 đ

2.890.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V2
4%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V2

Mã sản phẩm: DT1890V2

5.721.825 đ

5.497.000 đ

 Mua ngay

Bàn chân sắt LE140C12
7%

Bàn chân sắt LE140C12

Mã sản phẩm: Bàn chân sắt LE140C12

2.500.000 đ

2.325.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V4
5%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V4

Mã sản phẩm: DT1890V4

6.846.939 đ

6.520.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT2010V5
5%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT2010V5

Mã sản phẩm: DT2010V5

9.190.214 đ

8.775.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT2411V6
6%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT2411V6

Mã sản phẩm: DT2411V6

12.406.200 đ

11.720.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT3212V7
5%

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT3212V7

Mã sản phẩm: DT3212V7

16.876.710 đ

15.985.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc Hòa Phát DT3012V8
6%

Bàn giám đốc Hòa Phát DT3012V8

Mã sản phẩm: DT3012V8

15.828.600 đ

14.815.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V12
8%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V12

Mã sản phẩm: DT1890V12

7.397.732 đ

6.785.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890V14
9%

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890V14

Mã sản phẩm: DT1890V14

7.486.500 đ

6.820.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890VM15
9%

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890VM15

Mã sản phẩm: DT1890VM15

7.058.700 đ

6.450.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo DT1890V16
10%

Bàn lãnh đạo DT1890V16

Mã sản phẩm: DT1890V16

8.811.611 đ

7.945.000 đ

 Mua ngay

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT2010V17
-790%

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT2010V17

Mã sản phẩm: DT2010V17

1.053.000 đ

9.375.000 đ

 Mua ngay

Trong lối sống hiện đại thời nay, nếu máy tính được xem như một loại vũ khí thì bàn văn phòng cũng là một bộ giáp chiến của nhân viên văn phòng. Một chiếc bàn văn phòng phù hợp cả sở thích lẫn thói quen và gu thẩm mỹ sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc của bạn. Hãy cùng nội thất Vương Anh theo dõi bài viết dưới đây để tham khảo những mẫu bàn văn phòng cao cấp, giá tốt nhé!

1. Top những lưu ý để chọn bàn văn phòng phù hợp nhất 

Hiện nay, bàn văn phòng cao cấp, giá phải chăng là điều luôn được các công ty đặc biệt chú trọng. Tùy vào ngân sách, tính chất công việc mà bàn văn phòng sẽ được lựa chọn theo các tiêu chí khác nhau.

1.1 Bàn văn phòng phải phù hợp với tính chất công việc của nhân viên 

Một dân văn phòng chính hiệu thì chắc chắn rằng một ngày bạn sẽ có 8 tiếng để làm bạn với chiếc bàn làm việc ở văn phòng của mình.Tất nhiên với lượng thời gian ngồi văn phòng dài như thế thì việc lựa chọn một chiếc bàn văn phòng chất lượng rất quan trọng để tránh mắc các bệnh về vai gáy, cột sống.

Nếu công ty của bạn làm việc theo mô hình theo đội nhóm thì bàn nhân viên sẽ thường là bàn dạng module. Đối với dạng bàn này thì thường đặt quay mặt vào nhau để nhân viên thuận tiện làm việc, trao đổi cũng như tiết kiệm được không gian. Bàn văn phòng có khá nhiều chất liệu cũng như kích thước khác nhau, nếu bạn là người trực tiếp đi chọn lựa thì hãy chú ý quan sát và tính toán kỹ lưỡng nhé.

Đối với công ty thiên về thiết kế, công nghệ thì việc lựa chọn bàn làm việc sẽ thiên về kết cấu nhiều hơn, điển hình bàn làm việc kết hợp với ngăn kéo, hộc đựng CPU. Vì đại đa số văn phòng sẽ lắp đặt kèm theo máy tính cho nhân viên, nên việc lựa chọn một chiếc bàn mang tính tiện lợi, đa năng đồng thời kích thước của bàn văn phòng cũng phải tối ưu một cách phù hợp. 

1.2 Cần phải lựa chọn loại bàn văn phòng phù hợp với không gian

Một yếu tố không thể thiếu khi lựa chọn bàn văn phòng là loại bàn này phải hợp với không gian của công ty, hài hòa về màu sắc cũng như phù hợp về kích thước.Thậm chí bàn làm việc cũng phải phù hợp với phong cách làm việc của từng công ty nữa, ví dụ như công ty có nhân lực trẻ trung thì có sự lựa chọn bàn văn phòng khác với công ty hoạt động lâu đời.

2. Các loại bàn văn phòng chất lượng, giá tốt tại nội thất Vương Anh

Khi nhắc tới bàn văn phòng, thật ra nó không đơn giản chỉ là bàn dành cho nhân viên công sở mà chúng ta có thể kể đến: bàn giám đốc, bàn trưởng phòng, bàn họp,

 • Bàn dành cho giám đốc

Đây là loại bàn cao cấp, dành riêng cho chủ tịch; giám đốc mang phong cách sang trọng lịch lãm.

 • Bàn trưởng phòng

Đây là loại bàn dành cho trưởng phòng hoặc quản lý của một đội nhóm. Loại bàn này sẽ có kích thước có phần to hơn bàn nhân viên.

 • Bàn nhân viên

Đây là loại bàn văn phòng dành riêng cho nhân viên, nó sẽ có kích thước vừa đủ và phù hợp với không gian văn phòng.

 • Bàn họp

Loại bàn này được sử dụng trong phòng họp, thường sẽ có kích thước lớn hơn các loại bàn khác để có thể ngồi được nhiều người cùng lúc

 • Bàn hội trường

Bàn hội trường tại nội thất Vương Anh được làm ra từ gỗ công nghiệp nhập khẩu hoặc gỗ tự nhiên phủ PU cao cấp, phù hợp với các phòng hội trường lớn, nhỏ.

 • Bục phát biểu - Bục tượng báo

Sản phẩm này là một món nội thất không thể thiếu trong bất cứ một hội trường, hội thảo nào hiện nay.

 • Bàn cafe - khách sạn

Bàn cafe - khách sạn chính là những sản phẩm không thể thiếu trong không gian quán cafe và khách sạn. Nó góp phần mang đến sự tiện ích cũng như mang tính thẩm mỹ cho không gian kinh doanh. Hiện nay tại nội thất Vương Anh, mẫu mã sản phẩm này rất đa dạng phù hợp với mọi không gian quán từ quán sinh viên đến cao cấp đều có thể đáp ứng một cách hoàn hảo nhất.

 • Bàn gấp khung thép

Bàn gấp khung thép, mặt gỗ hoặc inox cao cấp. Loại bàn này dành cho khu công nghiệp, bàn ăn gia đình, nhà hàng, quán nhậu,..

3. Tại sao nên lựa chọn nội thất Vương Anh là đơn vị cung cấp sản phẩm bàn văn phòng?

Mặc dù trên thị trường hiện nay có khá nhiều địa chỉ cung cấp bàn văn phòng, tuy nhiên nội thất Vương Anh vẫn là sự lựa chọn số một của đông đảo các công ty, nhà máy, trường học, xí nghiệp,...

- Khi quý khách đặt hàng sẽ giao ngay trong ngày - Giao hàng siêu tốc trong vòng 2h (áp dụng cho khu vực TP.HCM)

- Cam kết 100% là hàng chính hãng - Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn và xuất VAT trong ngày.

- Luôn tận tâm với khách hàng, bảo hành liên tục 12 tháng nếu có hư hỏng. Cam kết sản phẩm giống 100% ảnh có trên website.

- Nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng, cung cấp sỉ và lẻ. Chiết khấu % cho đơn hàng lớn cực kì ưu đãi

Nội thất Vương anh tự tin là nơi có tất cả các mẫu mã, thiết kế và màu sắc bàn văn phòng cao cấp, đa dạng. Cam kết ghế đến tay khách hàng là loại ghế chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh. Nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn và đặt hàng hãy liên hệ với nội thất Vương Anh. 

Đánh giá khách hàng
 • Mrs Lan

  Mrs Lan

  Nội thất văn phòng V&A - Tư vấn chuyên nghiệp, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng.

 • Khách hàng Kim Nga

  Khách hàng Kim Nga

  Tôi rất hài lòng về các sản phẩm của nội thất Vương Anh (V&A), chất lượng rất tốt, các dịch vụ hỗ trợ như vận chuyển và lắp đặt cũng rất tuyệt vời.

Video
Bản đồ

0906 966 961

[0]