BÀN VĂN PHÒNG

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT3020VM20
9%

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT3020VM20

Mã sản phẩm: DT3020VM20

13.847.000 đ

12.588.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc ET1600V1
9%

Bàn giám đốc ET1600V1

Mã sản phẩm: ET1600V1

4.790.000 đ

4.345.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V2
5%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V2

Mã sản phẩm: DT1890V2

5.350.000 đ

5.094.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V4
5%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V4

Mã sản phẩm: DT1890V4

6.402.000 đ

6.052.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT2010V5
6%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT2010V5

Mã sản phẩm: DT2010V5

8.593.000 đ

8.120.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT2411V6
6%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT2411V6

Mã sản phẩm: DT2411V6

11.600.000 đ

10.870.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT3212V7
6%

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT3212V7

Mã sản phẩm: DT3212V7

15.780.000 đ

14.840.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc Hòa Phát DT3012V8
7%

Bàn giám đốc Hòa Phát DT3012V8

Mã sản phẩm: DT3012V8

14.800.000 đ

13.745.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V12
5%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V12

Mã sản phẩm: DT1890V12

6.917.000 đ

6.537.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890V14
6%

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890V14

Mã sản phẩm: DT1890V14

7.000.000 đ

6.560.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890VM15
6%

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890VM15

Mã sản phẩm: DT1890VM15

6.600.000 đ

6.237.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo DT1890V16
8%

Bàn lãnh đạo DT1890V16

Mã sản phẩm: DT1890V16

8.239.000 đ

7.600.000 đ

 Mua ngay

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT2010V17
5%

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT2010V17

Mã sản phẩm: DT2010V17

9.187.000 đ

8.686.000 đ

 Mua ngay

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT3212V18
7%

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT3212V18

Mã sản phẩm: DT3212V18

16.200.000 đ

15.085.000 đ

 Mua ngay

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT2010V19
6%

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT2010V19

Mã sản phẩm: DT2010V19

9.987.000 đ

9.344.000 đ

 Mua ngay

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT3020VM20
10%

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT3020VM20

Mã sản phẩm: DT3020VM20

14.470.000 đ

13.085.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H1
9%

Bàn giám đốc DT1890H1

Mã sản phẩm: DT1890H1

4.579.000 đ

4.160.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H2
8%

Bàn giám đốc DT1890H2

Mã sản phẩm: DT1890H2

3.202.000 đ

2.935.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H3
7%

Bàn giám đốc DT1890H3

Mã sản phẩm: DT1890H3

3.800.000 đ

3.545.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H4
10%

Bàn giám đốc DT1890H4

Mã sản phẩm: DT1890H4

3.907.000 đ

3.520.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H5
11%

Bàn giám đốc DT1890H5

Mã sản phẩm: DT1890H5

4.530.000 đ

4.020.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H12
21%

Bàn giám đốc DT1890H12

Mã sản phẩm: DT1890H12/DT2010H12

5.227.000 đ

4.145.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H14
6%

Bàn giám đốc DT1890H14

Mã sản phẩm: DT1890H14

4.303.000 đ

4.060.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H15
5%

Bàn giám đốc DT1890H15

Mã sản phẩm: DT1890H15

4.422.000 đ

4.180.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H16
6%

Bàn giám đốc DT1890H16

Mã sản phẩm: DT1890H16

4.277.000 đ

4.040.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H17
14%

Bàn giám đốc DT1890H17

Mã sản phẩm: DT1890H17

5.209.000 đ

4.490.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H24
12%

Bàn giám đốc DT1890H24

Mã sản phẩm: DT1890H24

4.052.000 đ

3.580.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H25
11%

Bàn giám đốc DT1890H25

Mã sản phẩm: DT1890H25

4.521.000 đ

4.020.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H26
9%

Bàn giám đốc DT1890H26

Mã sản phẩm: DT1890H26

4.435.000 đ

4.035.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H27
10%

Bàn giám đốc DT1890H27

Mã sản phẩm: DT1890H27

4.725.000 đ

4.265.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H35
9%

Bàn giám đốc DT1890H35

Mã sản phẩm: DT1890H35

4.797.000 đ

4.375.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H36
7%

Bàn giám đốc DT1890H36

Mã sản phẩm: DT1890H36

4.795.000 đ

4.475.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H37
5%

Bàn giám đốc DT1890H37

Mã sản phẩm: DT1890H37

4.805.000 đ

4.580.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc DT1890H43
6%

Bàn giám đốc DT1890H43

Mã sản phẩm: DT1890H43

4.860.000 đ

4.545.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc LUXB2720V1
6%

Bàn giám đốc LUXB2720V1

Mã sản phẩm: LUXB2720V1

9.913.000 đ

9.365.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc LUXB3020V2
6%

Bàn giám đốc LUXB3020V2

Mã sản phẩm: LUXB3020V2

12.000.000 đ

11.295.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo LUXB1818V3
4%

Bàn lãnh đạo LUXB1818V3

Mã sản phẩm: LUXB1818V3

7.256.000 đ

6.980.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc hiện đại LUXB2620V4
6%

Bàn giám đốc hiện đại LUXB2620V4

Mã sản phẩm: LUXB2620V4

9.940.000 đ

9.390.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo LUXP160C10
6%

Bàn lãnh đạo LUXP160C10

Mã sản phẩm: LUXP160C10

5.016.000 đ

4.735.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc LUXP180C10
6%

Bàn giám đốc LUXP180C10

Mã sản phẩm: LUXP180C10

6.000.000 đ

5.660.000 đ

 Mua ngay

Đánh giá khách hàng
  • Mrs Lan

    Mrs Lan

    Nội thất văn phòng V&A - Tư vấn chuyên nghiệp, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng.

  • Khách hàng Kim Nga

    Khách hàng Kim Nga

    Tôi rất hài lòng về các sản phẩm của nội thất Vương Anh (V&A), chất lượng rất tốt, các dịch vụ hỗ trợ như vận chuyển và lắp đặt cũng rất tuyệt vời.

Video
Bản đồ

0906 100 913

0984 808 547

[0]