BÀN VĂN PHÒNG

Bàn hội trường gấp mặt BHT01
13%

Bàn hội trường gấp mặt BHT01

Mã sản phẩm: Bàn hội trường gấp mặt BHT01

1.560.000 đ

1.360.000 đ

 Mua ngay

Bàn họp chân sắt 3m UNH3012CS3
7%

Bàn họp chân sắt 3m UNH3012CS3

Mã sản phẩm: Bàn họp chân sắt 3m UNH3012CS3

5.550.000 đ

5.155.000 đ

 Mua ngay

Bàn làm việc chân sắt 1m6 HU1612C2L22
6%

Bàn làm việc chân sắt 1m6 HU1612C2L22

Mã sản phẩm: Bàn làm việc chân sắt 1m6 HU16

4.785.000 đ

4.485.000 đ

 Mua ngay

Bàn trưởng phòng chân sắt HU1612L22
6%

Bàn trưởng phòng chân sắt HU1612L22

Mã sản phẩm: Bàn trưởng phòng chân sắt HU16

4.755.000 đ

4.485.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo The One ATP1890
12%

Bàn lãnh đạo The One ATP1890

Mã sản phẩm: Bàn lãnh đạo The One ATP1890

5.230.000 đ

4.590.000 đ

 Mua ngay

Bàn Giám Đốc HRP180C14
12%

Bàn Giám Đốc HRP180C14

Mã sản phẩm: Bàn Giám Đốc HRP180C14

2.450.000 đ

2.165.000 đ

 Mua ngay

Bàn Chữ L Chân Sắt HRP160C7Y1
9%

Bàn Chữ L Chân Sắt HRP160C7Y1

Mã sản phẩm: Bàn Chữ L Chân Sắt HRP160C7Y1

3.350.000 đ

3.035.000 đ

 Mua ngay

Bàn Trưởng Phòng Hòa Phát UNIQUE UNP1612CS3
9%

Bàn Trưởng Phòng Hòa Phát UNIQUE UNP1612CS3

Mã sản phẩm: Bàn Trưởng Phòng Hòa Phát UNIQ

5.000.000 đ

4.565.000 đ

 Mua ngay

Bàn họp chân sắt 1m8 LEH1810C12
9%

Bàn họp chân sắt 1m8 LEH1810C12

Mã sản phẩm: Bàn họp chân sắt 1m8 LEH1810C1

3.350.000 đ

3.060.000 đ

 Mua ngay

Module bàn chân sắt 4 chỗ LEMD01-4C12
5%

Module bàn chân sắt 4 chỗ LEMD01-4C12

Mã sản phẩm: Module bàn chân sắt 4 chỗ LEMD

5.000.000 đ

4.740.000 đ

 Mua ngay

Module bàn làm việc 2 chỗ LEMD01-2C12
7%

Module bàn làm việc 2 chỗ LEMD01-2C12

Mã sản phẩm: Module bàn làm việc 2 chỗ LEMD

2.890.000 đ

2.680.000 đ

 Mua ngay

Bàn làm việc LE120C12
7%

Bàn làm việc LE120C12

Mã sản phẩm: Bàn làm việc LE120C12

2.250.000 đ

2.095.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên LE120SC12
10%

Bàn nhân viên LE120SC12

Mã sản phẩm: Bàn nhân viên 1m2 LE120SC12

2.200.000 đ

1.990.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo 1m8 LEP180C12
4%

Bàn lãnh đạo 1m8 LEP180C12

Mã sản phẩm: Bàn lãnh đạo 1m8 LEP180C12

6.000.000 đ

5.740.000 đ

 Mua ngay

MODULE BÀN LÀM VIỆC 2 CHỖ LUXMD05C10
11%

MODULE BÀN LÀM VIỆC 2 CHỖ LUXMD05C10

Mã sản phẩm: MODULE BÀN LÀM VIỆC 2 CHỖ LUXM

4.250.000 đ

3.795.000 đ

 Mua ngay

Module bàn chân sắt cho 4 người LUXMD05C10
8%

Module bàn chân sắt cho 4 người LUXMD05C10

Mã sản phẩm: Module bàn chân sắt cho 4 ngườ

5.000.000 đ

4.625.000 đ

 Mua ngay

Bàn làm việc trưởng phòng LUX1612YC10
10%

Bàn làm việc trưởng phòng LUX1612YC10

Mã sản phẩm: Bàn làm việc trưởng phòng LUX1

5.000.000 đ

4.510.000 đ

 Mua ngay

Tủ Gỗ Giám Đốc 2m LUXT2420V6
14%

Tủ Gỗ Giám Đốc 2m LUXT2420V6

Mã sản phẩm: Tủ Gỗ Giám Đốc 2m LUXT2420V6

9.520.000 đ

8.215.000 đ

 Mua ngay

Tủ Gỗ Văn Phòng LUXT2420V5
4%

Tủ Gỗ Văn Phòng LUXT2420V5

Mã sản phẩm: Tủ Gỗ Văn Phòng LUXT2420V5

8.050.000 đ

7.765.000 đ

 Mua ngay

BÀN GIÁM ĐỐC HIỆN ĐẠI LUXB2418V5
5%

BÀN GIÁM ĐỐC HIỆN ĐẠI LUXB2418V5

Mã sản phẩm: BÀN GIÁM ĐỐC HIỆN ĐẠI LUXB2418

8.750.000 đ

8.340.000 đ

 Mua ngay

Bàn Làm Việc Lãnh Đạo LUXB2018V2
9%

Bàn Làm Việc Lãnh Đạo LUXB2018V2

Mã sản phẩm: Bàn Làm Việc Lãnh Đạo LUXB2018

11.650.000 đ

10.650.000 đ

 Mua ngay

Tủ lãnh đạo cao cấp LUXT2020V3
4%

Tủ lãnh đạo cao cấp LUXT2020V3

Mã sản phẩm: Tủ lãnh đạo cao cấp LUXT2020V3

7.580.000 đ

7.270.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên OD1200G
7%

Bàn nhân viên OD1200G

Mã sản phẩm: Bàn nhân viên OD1200G

2.100.000 đ

1.945.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo ET1600K
14%

Bàn lãnh đạo ET1600K

Mã sản phẩm: Bàn lãnh đạo ET1600K

3.650.000 đ

3.140.000 đ

 Mua ngay

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT3020VM20
8%

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT3020VM20

Mã sản phẩm: DT3020VM20

15.350.000 đ

14.100.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc ET1600V1
8%

Bàn giám đốc ET1600V1

Mã sản phẩm: ET1600V1

5.350.000 đ

4.935.000 đ

 Mua ngay

Bàn họp 2m4 LEH2412C12
6%

Bàn họp 2m4 LEH2412C12

Mã sản phẩm: Bàn họp 2m4 LEH2412C12

4.300.000 đ

4.050.000 đ

 Mua ngay

Bàn chân sắt hộc liền LE140HLC12
7%

Bàn chân sắt hộc liền LE140HLC12

Mã sản phẩm: Bàn chân sắt hộc liền LE140HLC

3.120.000 đ

2.890.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V2
4%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V2

Mã sản phẩm: DT1890V2

5.721.825 đ

5.497.000 đ

 Mua ngay

Bàn chân sắt LE140C12
7%

Bàn chân sắt LE140C12

Mã sản phẩm: Bàn chân sắt LE140C12

2.500.000 đ

2.325.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V4
5%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V4

Mã sản phẩm: DT1890V4

6.846.939 đ

6.520.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT2010V5
5%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT2010V5

Mã sản phẩm: DT2010V5

9.190.214 đ

8.775.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT2411V6
6%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT2411V6

Mã sản phẩm: DT2411V6

12.406.200 đ

11.720.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT3212V7
5%

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT3212V7

Mã sản phẩm: DT3212V7

16.876.710 đ

15.985.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc Hòa Phát DT3012V8
6%

Bàn giám đốc Hòa Phát DT3012V8

Mã sản phẩm: DT3012V8

15.828.600 đ

14.815.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V12
8%

Bàn lãnh đạo cao cấp DT1890V12

Mã sản phẩm: DT1890V12

7.397.732 đ

6.785.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890V14
9%

Bàn lãnh đạo Hòa Phát DT1890V14

Mã sản phẩm: DT1890V14

7.486.500 đ

6.820.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890VM15
9%

Bàn giám đốc Hòa Phát DT1890VM15

Mã sản phẩm: DT1890VM15

7.058.700 đ

6.450.000 đ

 Mua ngay

Bàn lãnh đạo DT1890V16
10%

Bàn lãnh đạo DT1890V16

Mã sản phẩm: DT1890V16

8.811.611 đ

7.945.000 đ

 Mua ngay

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT2010V17
-790%

Bàn Làm Việc Giám Đốc DT2010V17

Mã sản phẩm: DT2010V17

1.053.000 đ

9.375.000 đ

 Mua ngay

Đánh giá khách hàng
  • Mrs Lan

    Mrs Lan

    Nội thất văn phòng V&A - Tư vấn chuyên nghiệp, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng.

  • Khách hàng Kim Nga

    Khách hàng Kim Nga

    Tôi rất hài lòng về các sản phẩm của nội thất Vương Anh (V&A), chất lượng rất tốt, các dịch vụ hỗ trợ như vận chuyển và lắp đặt cũng rất tuyệt vời.

Video
Bản đồ

0906 100 913

0984 808 547

[0]