GHẾ

Ghế PS01
10%

Ghế PS01

Mã sản phẩm: PS01

2.000.000 đ

1.808.000 đ

 Mua ngay

Ghế TGA01
10%

Ghế TGA01

Mã sản phẩm: TGA01

690.000 đ

624.000 đ

 Mua ngay

Ghế G43
16%

Ghế G43

Mã sản phẩm: G43

1.200.000 đ

1.010.000 đ

 Mua ngay

Ghế gấp G01
11%

Ghế gấp G01

Mã sản phẩm: G01

250.000 đ

222.000 đ

 Mua ngay

Ghế xoay trẻ em TE04
9%

Ghế xoay trẻ em TE04

Mã sản phẩm: TE04

690.000 đ

629.000 đ

 Mua ngay

Ghế lưới giám đốc GL303
5%

Ghế lưới giám đốc GL303

Mã sản phẩm: GL303

2.830.000 đ

2.686.000 đ

 Mua ngay

Ghế phòng họp cao cấp GH01
22%

Ghế phòng họp cao cấp GH01

Mã sản phẩm: GH01

1.340.000 đ

1.046.000 đ

 Mua ngay

Ghế nhân viên SG550
4%

Ghế nhân viên SG550

Mã sản phẩm: SG550

560.000 đ

535.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc TQ01
10%

Ghế giám đốc TQ01

Mã sản phẩm: TQ01

4.200.000 đ

3.780.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc TQ02
12%

Ghế giám đốc TQ02

Mã sản phẩm: TQ02

3.100.000 đ

2.728.000 đ

 Mua ngay

Ghế PS02
9%

Ghế PS02

Mã sản phẩm: PS02

2.700.000 đ

2.468.000 đ

 Mua ngay

Ghế GHT01
10%

Ghế GHT01

Mã sản phẩm: GHT01

775.000 đ

701.000 đ

 Mua ngay

Ghế gấp G02
16%

Ghế gấp G02

Mã sản phẩm: G02

350.000 đ

293.000 đ

 Mua ngay

Ghế xoay trẻ em TE05
14%

Ghế xoay trẻ em TE05

Mã sản phẩm: TE05

1.600.000 đ

1.375.000 đ

 Mua ngay

Ghế lưới GL304
5%

Ghế lưới GL304

Mã sản phẩm: GL304

1.710.000 đ

1.622.000 đ

 Mua ngay

Ghế phòng họp cao cấp GH02
20%

Ghế phòng họp cao cấp GH02

Mã sản phẩm: GH02

1.300.000 đ

1.046.000 đ

 Mua ngay

Ghế nhân viên SG550K
6%

Ghế nhân viên SG550K

Mã sản phẩm: SG550K

540.000 đ

510.000 đ

 Mua ngay

Ghế GPC02
11%

Ghế GPC02

Mã sản phẩm: GPC02

2.300.000 đ

2.053.000 đ

 Mua ngay

Ghế GHT02
10%

Ghế GHT02

Mã sản phẩm: GHT02

720.000 đ

647.000 đ

 Mua ngay

Ghế gấp Hòa Phát G03
12%

Ghế gấp Hòa Phát G03

Mã sản phẩm: G03

357.000 đ

314.000 đ

 Mua ngay

Ghế xoay trẻ em TE06
14%

Ghế xoay trẻ em TE06

Mã sản phẩm: TE06

1.600.000 đ

1.375.000 đ

 Mua ngay

Ghế lưới giám đốc GL305
5%

Ghế lưới giám đốc GL305

Mã sản phẩm: GL305

2.330.000 đ

2.210.000 đ

 Mua ngay

Ghế phòng họp cao cấp GH05
16%

Ghế phòng họp cao cấp GH05

Mã sản phẩm: GH05

1.750.000 đ

1.474.000 đ

 Mua ngay

Ghế nhân viên SG555
5%

Ghế nhân viên SG555

Mã sản phẩm: SG555

660.000 đ

629.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc TQ05
5%

Ghế giám đốc TQ05

Mã sản phẩm: TQ05

4.480.000 đ

4.247.000 đ

 Mua ngay

Ghế GPC03
16%

Ghế GPC03

Mã sản phẩm: GPC03

2.300.000 đ

1.931.000 đ

 Mua ngay

Ghế GHT04
9%

Ghế GHT04

Mã sản phẩm: GHT04

630.000 đ

576.000 đ

 Mua ngay

Ghế gấp Hòa Phát G04
18%

Ghế gấp Hòa Phát G04

Mã sản phẩm: G04

368.000 đ

303.000 đ

 Mua ngay

Ghế trẻ em Hòa Phát TE07
9%

Ghế trẻ em Hòa Phát TE07

Mã sản phẩm: TE07

670.000 đ

607.000 đ

 Mua ngay

Ghế lưới GL307
6%

Ghế lưới GL307

Mã sản phẩm: GL307

1.750.000 đ

1.640.000 đ

 Mua ngay

Ghế họp chân gỗ GH06
13%

Ghế họp chân gỗ GH06

Mã sản phẩm: GH06

1.800.000 đ

1.564.000 đ

 Mua ngay

Ghế nhân viên SG555K
6%

Ghế nhân viên SG555K

Mã sản phẩm: SG555K

640.000 đ

600.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ07
24%

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ07

Mã sản phẩm: TQ07

5.040.000 đ

3.839.000 đ

 Mua ngay

Ghế GPC04I
10%

Ghế GPC04I

Mã sản phẩm: GPC04I

3.000.000 đ

2.712.000 đ

 Mua ngay

Ghế GHT05
11%

Ghế GHT05

Mã sản phẩm: GHT05

890.000 đ

796.000 đ

 Mua ngay

Ghế gấp cùng bàn viết G04B
10%

Ghế gấp cùng bàn viết G04B

Mã sản phẩm: G04B

512.000 đ

463.000 đ

 Mua ngay

Ghế xoay trẻ em TE08
9%

Ghế xoay trẻ em TE08

Mã sản phẩm: TE08

700.000 đ

635.000 đ

 Mua ngay

Ghế lưới cao cấp Hòa Phát GL309
10%

Ghế lưới cao cấp Hòa Phát GL309

Mã sản phẩm: GL309

2.210.000 đ

1.991.000 đ

 Mua ngay

Ghế họp chân gỗ GH09
10%

Ghế họp chân gỗ GH09

Mã sản phẩm: GH09

3.820.000 đ

3.435.000 đ

 Mua ngay

Ghế văn phòng Hòa Phát SG528
5%

Ghế văn phòng Hòa Phát SG528

Mã sản phẩm: SG528

990.000 đ

938.000 đ

 Mua ngay

Đánh giá khách hàng
  • Mrs Lan

    Mrs Lan

    Nội thất văn phòng V&A - Tư vấn chuyên nghiệp, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng.

  • Khách hàng Kim Nga

    Khách hàng Kim Nga

    Tôi rất hài lòng về các sản phẩm của nội thất Vương Anh (V&A), chất lượng rất tốt, các dịch vụ hỗ trợ như vận chuyển và lắp đặt cũng rất tuyệt vời.

Video
Bản đồ

0906 100 913

0906 966 961

[0]