GHẾ GIÁM ĐỐC

Ghế Trưởng Phòng Hòa Phát SG932
5%

Ghế Trưởng Phòng Hòa Phát SG932

Mã sản phẩm: Ghế Trưởng Phòng Hòa Phát SG93

3.120.000 đ

2.970.000 đ

 Mua ngay

Ghế lãnh đạo Hòa Phát SG931
14%

Ghế lãnh đạo Hòa Phát SG931

Mã sản phẩm: Ghế lãnh đạo Hòa Phát SG931

3.500.000 đ

3.000.000 đ

 Mua ngay

Ghế lãnh đạo bọc da SG930
18%

Ghế lãnh đạo bọc da SG930

Mã sản phẩm: Ghế lãnh đạo Hòa Phát SG930

2.950.000 đ

2.415.000 đ

 Mua ngay

Ghế lãnh đạo lưng cao SG929
8%

Ghế lãnh đạo lưng cao SG929

Mã sản phẩm: Ghế lãnh đạo Hòa Phát SG929

4.150.000 đ

3.820.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc TQ01
9%

Ghế giám đốc TQ01

Mã sản phẩm: TQ01

5.323.971 đ

4.850.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc TQ02
6%

Ghế giám đốc TQ02

Mã sản phẩm: TQ02

3.729.347 đ

3.500.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc TQ05
6%

Ghế giám đốc TQ05

Mã sản phẩm: TQ05

5.780.648 đ

5.460.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ07
6%

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ07

Mã sản phẩm: TQ07

6.506.838 đ

6.140.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ08
6%

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ08

Mã sản phẩm: TQ08

7.610.562 đ

7.175.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc cao cấp TQ09
9%

Ghế giám đốc cao cấp TQ09

Mã sản phẩm: TQ09

5.323.971 đ

4.850.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ10
6%

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ10

Mã sản phẩm: TQ10

4.531.472 đ

4.280.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ11
6%

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ11

Mã sản phẩm: TQ11

5.257.662 đ

4.950.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ12
6%

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ12

Mã sản phẩm: TQ12

5.388.141 đ

5.085.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc cao cấp TQ15
6%

Ghế giám đốc cao cấp TQ15

Mã sản phẩm: TQ15

5.504.717 đ

5.200.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc TQ16 Hòa Phát
6%

Ghế giám đốc TQ16 Hòa Phát

Mã sản phẩm: TQ16

6.738.920 đ

6.350.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ17
6%

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ17

Mã sản phẩm: TQ17

4.560.348 đ

4.290.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc cao cấp TQ19
6%

Ghế giám đốc cao cấp TQ19

Mã sản phẩm: TQ19

6.593.468 đ

6.220.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ20
9%

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ20

Mã sản phẩm: TQ20

14.466.057 đ

13.120.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ21
7%

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ21

Mã sản phẩm: TQ21

13.899.222 đ

12.893.892 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ22
9%

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ22

Mã sản phẩm: TQ22

23.006.015 đ

21.050.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc cao cấp TQ23
6%

Ghế giám đốc cao cấp TQ23

Mã sản phẩm: TQ23

16.383.671 đ

15.450.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc cao cấp TQ24
9%

Ghế giám đốc cao cấp TQ24

Mã sản phẩm: TQ24

13.815.000 đ

12.615.000 đ

 Mua ngay

Ghế Giám Đốc Chân Tĩnh Cao Cấp TQ25
6%

Ghế Giám Đốc Chân Tĩnh Cao Cấp TQ25

Mã sản phẩm: TQ25

19.229.610 đ

18.135.000 đ

 Mua ngay

Ghế Lãnh Đạo Chân Tĩnh Cao Cấp TQ26
20%

Ghế Lãnh Đạo Chân Tĩnh Cao Cấp TQ26

Mã sản phẩm: TQ26

26.665.844 đ

21.320.000 đ

 Mua ngay

Ghế lãnh đạo cao cấp TQ36
8%

Ghế lãnh đạo cao cấp TQ36

Mã sản phẩm: TQ36

4.050.000 đ

3.740.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc cao cấp TQ34
8%

Ghế giám đốc cao cấp TQ34

Mã sản phẩm: TQ34

5.500.000 đ

5.050.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc cao cấp TQ33
-25%

Ghế giám đốc cao cấp TQ33

Mã sản phẩm: TQ33

2.600.000 đ

3.255.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ30
11%

Ghế giám đốc Hòa Phát TQ30

Mã sản phẩm: TQ30

4.500.000 đ

4.015.000 đ

 Mua ngay

Ghế lãnh đạo Hòa Phát TQ27
6%

Ghế lãnh đạo Hòa Phát TQ27

Mã sản phẩm: TQ27

15.000.000 đ

14.040.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc TQ38
4%

Ghế giám đốc TQ38

Mã sản phẩm: Ghế lãnh đạo Hòa Phát TQ38

4.500.000 đ

4.310.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc ốp gỗ cao cấp TQ39
6%

Ghế giám đốc ốp gỗ cao cấp TQ39

Mã sản phẩm: Ghế lãnh đạo Hòa Phát TQ39

6.875.000 đ

6.475.000 đ

 Mua ngay

Ghế Hòa Phát SG602
13%

Ghế Hòa Phát SG602

Mã sản phẩm: SG602

1.900.000 đ

1.645.000 đ

 Mua ngay

Ghế Giám Đốc TQ40
6%

Ghế Giám Đốc TQ40

Mã sản phẩm: Ghế lãnh đạo Hòa Phát TQ40

4.990.000 đ

4.715.000 đ

 Mua ngay

Ghế trưởng phòng SG702
16%

Ghế trưởng phòng SG702

Mã sản phẩm: SG702

1.500.000 đ

1.265.000 đ

 Mua ngay

Ghế trưởng phòng SG702B
18%

Ghế trưởng phòng SG702B

Mã sản phẩm: SG702B

1.725.000 đ

1.415.000 đ

 Mua ngay

Ghế Hòa Phát SG704
21%

Ghế Hòa Phát SG704

Mã sản phẩm: SG704

1.650.000 đ

1.310.000 đ

 Mua ngay

Ghế Hòa Phát SG704B
16%

Ghế Hòa Phát SG704B

Mã sản phẩm: SG704B

1.650.000 đ

1.380.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc Hòa Phát SG901
17%

Ghế giám đốc Hòa Phát SG901

Mã sản phẩm: SG901

2.300.000 đ

1.900.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc Hòa Phát SG903
8%

Ghế giám đốc Hòa Phát SG903

Mã sản phẩm: SG903

3.505.821 đ

3.210.000 đ

 Mua ngay

Ghế giám đốc SG904
11%

Ghế giám đốc SG904

Mã sản phẩm: SG904

3.600.000 đ

3.210.000 đ

 Mua ngay

Đánh giá khách hàng
  • Mrs Lan

    Mrs Lan

    Nội thất văn phòng V&A - Tư vấn chuyên nghiệp, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng.

  • Khách hàng Kim Nga

    Khách hàng Kim Nga

    Tôi rất hài lòng về các sản phẩm của nội thất Vương Anh (V&A), chất lượng rất tốt, các dịch vụ hỗ trợ như vận chuyển và lắp đặt cũng rất tuyệt vời.

Video
Bản đồ

0906 100 913

0984 808 547

[0]