BÀN NHÂN VIÊN CHÂN SẮT

Bàn chân sắt HU12
12%

Bàn chân sắt HU12

Mã sản phẩm: HU12

1.200.000 đ

1.062.000 đ

 Mua ngay

Bàn chân sắt HU12S
7%

Bàn chân sắt HU12S

Mã sản phẩm: HU12S

1.100.000 đ

1.019.000 đ

 Mua ngay

Bàn chân sắt HU14
11%

Bàn chân sắt HU14

Mã sản phẩm: HU14

1.500.000 đ

1.331.000 đ

 Mua ngay

Bàn chân sắt HU15
11%

Bàn chân sắt HU15

Mã sản phẩm: HU15

1.520.000 đ

1.349.000 đ

 Mua ngay

Bàn chân sắt HU16
13%

Bàn chân sắt HU16

Mã sản phẩm: HU16

1.650.000 đ

1.435.000 đ

 Mua ngay

Bàn chân sắt HU18
7%

Bàn chân sắt HU18

Mã sản phẩm: HU18

1.650.000 đ

1.527.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên HU12SC2
15%

Bàn nhân viên HU12SC2

Mã sản phẩm: HU12SC2

1.200.000 đ

1.020.000 đ

 Mua ngay

Bàn làm việc chân sắt HU12C2
11%

Bàn làm việc chân sắt HU12C2

Mã sản phẩm: HU12C2

1.200.000 đ

1.063.000 đ

 Mua ngay

Bàn chân sắt HU14C2
11%

Bàn chân sắt HU14C2

Mã sản phẩm: HU14C2

1.500.000 đ

1.332.000 đ

 Mua ngay

Bàn làm việc chân sắt HU15C2
10%

Bàn làm việc chân sắt HU15C2

Mã sản phẩm: HU15C2

1.600.000 đ

1.436.000 đ

 Mua ngay

Bàn làm việc chân sắt HU16C2
10%

Bàn làm việc chân sắt HU16C2

Mã sản phẩm: HU16C2

1.586.000 đ

1.435.000 đ

 Mua ngay

Bàn làm việc chân sắt HU18C2
9%

Bàn làm việc chân sắt HU18C2

Mã sản phẩm: HU18C2

1.680.000 đ

1.526.000 đ

 Mua ngay

Bàn chân sắt TH12
13%

Bàn chân sắt TH12

Mã sản phẩm: TH12

2.340.000 đ

2.028.000 đ

 Mua ngay

Bàn làm việc chân sắt LC12
6%

Bàn làm việc chân sắt LC12

Mã sản phẩm: LC12

3.000.000 đ

2.822.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên chân sắt LC14
12%

Bàn nhân viên chân sắt LC14

Mã sản phẩm: LC14

4.520.000 đ

3.960.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên chân sắt LC15
6%

Bàn nhân viên chân sắt LC15

Mã sản phẩm: 4LC15

4.560.000 đ

4.264.000 đ

 Mua ngay

Bàn làm việc cho nhân viên LC16
9%

Bàn làm việc cho nhân viên LC16

Mã sản phẩm: LC16

4.950.000 đ

4.510.000 đ

 Mua ngay

Đánh giá khách hàng
  • Mrs Lan

    Mrs Lan

    Nội thất văn phòng V&A - Tư vấn chuyên nghiệp, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng.

  • Khách hàng Kim Nga

    Khách hàng Kim Nga

    Tôi rất hài lòng về các sản phẩm của nội thất Vương Anh (V&A), chất lượng rất tốt, các dịch vụ hỗ trợ như vận chuyển và lắp đặt cũng rất tuyệt vời.

Video
Bản đồ

0906 100 913

0906 966 961

[0]