TỦ HỒ SƠ SẮT

Tủ hồ sơ TU09D
9%

Tủ hồ sơ TU09D

Mã sản phẩm: TU09D

3.025.000 đ

2.750.000 đ

 Mua ngay

Tủ hồ sơ TU09K2D
9%

Tủ hồ sơ TU09K2D

Mã sản phẩm: TU09K2D

3.536.000 đ

3.214.000 đ

 Mua ngay

Tủ hồ sơ thép TU09K3D
9%

Tủ hồ sơ thép TU09K3D

Mã sản phẩm: TU09K3D

3.213.000 đ

2.921.000 đ

 Mua ngay

Tủ sắt văn phòng TU09K4D
9%

Tủ sắt văn phòng TU09K4D

Mã sản phẩm: TU09K4D

3.294.000 đ

2.994.000 đ

 Mua ngay

Tủ sắt văn phòng TU09K5D
9%

Tủ sắt văn phòng TU09K5D

Mã sản phẩm: TU09K5D

4.611.000 đ

4.192.000 đ

 Mua ngay

Tủ hồ sơ TU09K6D
9%

Tủ hồ sơ TU09K6D

Mã sản phẩm: TU09K6D

3.469.000 đ

3.153.000 đ

 Mua ngay

Tủ hồ sơ TU09K7D
9%

Tủ hồ sơ TU09K7D

Mã sản phẩm: TU09K7D

4.921.000 đ

4.473.000 đ

 Mua ngay

Tủ file sắt 3 ngăn kéo TU3FD
9%

Tủ file sắt 3 ngăn kéo TU3FD

Mã sản phẩm: TU3FD

2.447.000 đ

2.224.000 đ

 Mua ngay

Tủ sắt hồ sơ thấp TU06AD
9%

Tủ sắt hồ sơ thấp TU06AD

Mã sản phẩm: TU06AD

1.439.000 đ

1.308.000 đ

 Mua ngay

Tủ hồ sơ thấp TU06BD
9%

Tủ hồ sơ thấp TU06BD

Mã sản phẩm: TU06BD

1.868.000 đ

1.699.000 đ

 Mua ngay

​Tủ Sắt Văn Phòng TU88SD
9%

​Tủ Sắt Văn Phòng TU88SD

Mã sản phẩm: TU88SD

1.956.000 đ

1.788.000 đ

 Mua ngay

Tủ Sắt Cánh Lùa Hòa Phát TU118SD
9%

Tủ Sắt Cánh Lùa Hòa Phát TU118SD

Mã sản phẩm: TU118SD

2.272.000 đ

2.066.000 đ

 Mua ngay

Tủ Sắt Cánh Kính Lùa TU88GD
9%

Tủ Sắt Cánh Kính Lùa TU88GD

Mã sản phẩm: TU88GD

2.030.000 đ

1.846.000 đ

 Mua ngay

Tủ Sắt Cánh Kính Lùa TU118GD
9%

Tủ Sắt Cánh Kính Lùa TU118GD

Mã sản phẩm: TU118GD

2.373.000 đ

2.157.000 đ

 Mua ngay

Tủ Hồ Sơ TU09K3GD
9%

Tủ Hồ Sơ TU09K3GD

Mã sản phẩm: TU09K3GD

3.600.000 đ

3.276.000 đ

 Mua ngay

Tủ Hồ Sơ TU12D
7%

Tủ Hồ Sơ TU12D

Mã sản phẩm: TU12D

2.000.000 đ

1.870.000 đ

 Mua ngay

Tủ Hồ Sơ TU12AD
9%

Tủ Hồ Sơ TU12AD

Mã sản phẩm: TU12AD

2.000.000 đ

1.815.000 đ

 Mua ngay

Tủ Hồ Sơ TU12NKD
9%

Tủ Hồ Sơ TU12NKD

Mã sản phẩm: TU12NKD

2.500.000 đ

2.273.000 đ

 Mua ngay

Tủ Hồ Sơ TU981-3KD
10%

Tủ Hồ Sơ TU981-3KD

Mã sản phẩm: TU981-3KD

3.900.000 đ

3.507.000 đ

 Mua ngay

Tủ Hồ Sơ TU982-3KD
10%

Tủ Hồ Sơ TU982-3KD

Mã sản phẩm: TU982-3KD

4.000.000 đ

3.617.000 đ

 Mua ngay

Tủ Phụ Đơn Hòa Phát UNTP01
4%

Tủ Phụ Đơn Hòa Phát UNTP01

Mã sản phẩm: UNTP01

1.520.000 đ

1.454.000 đ

 Mua ngay

Tủ Hồ Sơ TU06
16%

Tủ Hồ Sơ TU06

Mã sản phẩm: TU06

1.800.000 đ

1.515.000 đ

 Mua ngay

Tủ sắt hồ sơ TU07
11%

Tủ sắt hồ sơ TU07

Mã sản phẩm: TU07

2.971.000 đ

2.652.000 đ

 Mua ngay

Tủ hồ sơ TU08
9%

Tủ hồ sơ TU08

Mã sản phẩm: TU08

3.025.000 đ

2.750.000 đ

 Mua ngay

Tủ sắt văn phòng TU08H
9%

Tủ sắt văn phòng TU08H

Mã sản phẩm: TU08H

4.437.000 đ

4.033.000 đ

 Mua ngay

Tủ hồ sơ TU09
10%

Tủ hồ sơ TU09

Mã sản phẩm: TU09

2.863.000 đ

2.567.000 đ

 Mua ngay

Tủ hồ sơ TU09K3CK Hòa Phát
9%

Tủ hồ sơ TU09K3CK Hòa Phát

Mã sản phẩm: TU09K3CK

2.917.000 đ

2.652.000 đ

 Mua ngay

 Tủ sắt tài liệu TU09K3BCK
9%

Tủ sắt tài liệu TU09K3BCK

Mã sản phẩm:  TU09K3BCK

3.509.000 đ

3.190.000 đ

 Mua ngay

Tủ hồ sơ TU09K3GCK
9%

Tủ hồ sơ TU09K3GCK

Mã sản phẩm: TU09K3GCK

3.321.000 đ

3.019.000 đ

 Mua ngay

Tủ sắt Hòa Phát TU09K3LCK
9%

Tủ sắt Hòa Phát TU09K3LCK

Mã sản phẩm: TU09K3LCK

3.670.000 đ

3.337.000 đ

 Mua ngay

Tủ sắt TU09K2 Hòa Phát
9%

Tủ sắt TU09K2 Hòa Phát

Mã sản phẩm: TU09K2

3.038.000 đ

2.762.000 đ

 Mua ngay

Tủ sắt TU09K2N
9%

Tủ sắt TU09K2N

Mã sản phẩm: TU09K2N

2.864.000 đ

2.603.000 đ

 Mua ngay

Tủ sắt văn phòng TU09K2SA
9%

Tủ sắt văn phòng TU09K2SA

Mã sản phẩm: TU09K2SA

3.025.000 đ

2.750.000 đ

 Mua ngay

Tủ sắt TU09K4
9%

Tủ sắt TU09K4

Mã sản phẩm: TU09K4

3.052.000 đ

2.774.000 đ

 Mua ngay

Tủ sắt văn phòng TU09K6
9%

Tủ sắt văn phòng TU09K6

Mã sản phẩm: TU09K6

3.106.000 đ

2.823.000 đ

 Mua ngay

Tủ sắt văn phòng TU09K6N
9%

Tủ sắt văn phòng TU09K6N

Mã sản phẩm: TU09K6N

2.971.000 đ

2.701.000 đ

 Mua ngay

Tủ sắt TU09K5CK Hòa Phát
9%

Tủ sắt TU09K5CK Hòa Phát

Mã sản phẩm: TU09K5CK

4.208.000 đ

3.826.000 đ

 Mua ngay

Tủ hồ sơ TU09K7CK
9%

Tủ hồ sơ TU09K7CK

Mã sản phẩm: TU09K7CK

4.477.000 đ

4.070.000 đ

 Mua ngay

Tủ tài liệu TU09K7GCK
9%

Tủ tài liệu TU09K7GCK

Mã sản phẩm: TU09K7GCK

4.732.000 đ

4.302.000 đ

 Mua ngay

Tủ locker TU981
9%

Tủ locker TU981

Mã sản phẩm: TU981

1.486.000 đ

1.351.000 đ

 Mua ngay

Đánh giá khách hàng
  • Mrs Lan

    Mrs Lan

    Nội thất văn phòng V&A - Tư vấn chuyên nghiệp, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng.

  • Khách hàng Kim Nga

    Khách hàng Kim Nga

    Tôi rất hài lòng về các sản phẩm của nội thất Vương Anh (V&A), chất lượng rất tốt, các dịch vụ hỗ trợ như vận chuyển và lắp đặt cũng rất tuyệt vời.

Video
Bản đồ

0906 100 913

0906 966 961

[0]