BÀN ROYAL

Bàn nhân viên chân sắt HR120SC1
12%

Bàn nhân viên chân sắt HR120SC1

Mã sản phẩm: HR120SC1

1.350.000 đ

1.191.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên Royal HR140HLC1
7%

Bàn nhân viên Royal HR140HLC1

Mã sản phẩm: HR140HLC1

2.300.000 đ

2.150.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên HR140HLC1Y1
3%

Bàn nhân viên HR140HLC1Y1

Mã sản phẩm: HR140HLC1Y1

2.230.000 đ

2.174.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên HRL1450C1Y1
-21%

Bàn nhân viên HRL1450C1Y1

Mã sản phẩm: HRL1450C1Y1

2.890.000 đ

3.506.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên Royal HRL1450C1
9%

Bàn nhân viên Royal HRL1450C1

Mã sản phẩm: HRL1450C1

3.520.000 đ

3.214.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên Royal HR140HLC2
9%

Bàn nhân viên Royal HR140HLC2

Mã sản phẩm: HR140HLC2

2.350.000 đ

2.150.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên HR140HLC2Y1
3%

Bàn nhân viên HR140HLC2Y1

Mã sản phẩm: HR140HLC2Y1

2.230.000 đ

2.174.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên Royal HR120SC2
12%

Bàn nhân viên Royal HR120SC2

Mã sản phẩm: HR120SC2

1.350.000 đ

1.191.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên Royal HR120C5
7%

Bàn nhân viên Royal HR120C5

Mã sản phẩm: HR120C5

1.820.000 đ

1.686.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên Royal HR140HLC5
11%

Bàn nhân viên Royal HR140HLC5

Mã sản phẩm: HR140HLC5

2.500.000 đ

2.229.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên Royal HR140HLC6
9%

Bàn nhân viên Royal HR140HLC6

Mã sản phẩm: HR140HLC6

2.400.000 đ

2.194.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên Royal HR120SC6
9%

Bàn nhân viên Royal HR120SC6

Mã sản phẩm: HR120SC6

1.530.000 đ

1.389.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên Royal HR120SC7Y1
7%

Bàn nhân viên Royal HR120SC7Y1

Mã sản phẩm: HR120SC7Y1

1.260.000 đ

1.167.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên Royal HR120C7
16%

Bàn nhân viên Royal HR120C7

Mã sản phẩm: HR120C7

1.190.000 đ

1.000.700 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên Royal HR140HLC8
4%

Bàn nhân viên Royal HR140HLC8

Mã sản phẩm: HR140HLC8

2.100.000 đ

2.009.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên Royal HR140HLC8Y1
9%

Bàn nhân viên Royal HR140HLC8Y1

Mã sản phẩm: HR140HLC8Y1

2.350.000 đ

2.138.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên chân sắt HR120SC8
10%

Bàn nhân viên chân sắt HR120SC8

Mã sản phẩm: HR120SC8

1.150.000 đ

1.038.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên Royal HR120SC8Y1
8%

Bàn nhân viên Royal HR120SC8Y1

Mã sản phẩm: HR120SC8Y1

1.265.000 đ

1.167.000 đ

 Mua ngay

Bàn làm việc chân Gỗ HR120S
5%

Bàn làm việc chân Gỗ HR120S

Mã sản phẩm: HR120S

1.100.000 đ

1.045.000 đ

 Mua ngay

Bàn làm việc chân Gỗ HR140S
9%

Bàn làm việc chân Gỗ HR140S

Mã sản phẩm: HR140S

1.354.000 đ

1.234.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên Royal HR120SC9
3%

Bàn nhân viên Royal HR120SC9

Mã sản phẩm: HR120SC9

890.000 đ

866.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên Hòa Phát HR120HL
9%

Bàn nhân viên Hòa Phát HR120HL

Mã sản phẩm: HR120HL

1.750.000 đ

1.592.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên HR140HL
10%

Bàn nhân viên HR140HL

Mã sản phẩm: HR140HL

2.000.000 đ

1.806.000 đ

 Mua ngay

Bàn nhân viên Royal HR140HM
7%

Bàn nhân viên Royal HR140HM

Mã sản phẩm: HR140HM

2.400.000 đ

2.225.000 đ

 Mua ngay

Bàn làm việc chân Gỗ HR160
15%

Bàn làm việc chân Gỗ HR160

Mã sản phẩm: HR160

1.730.000 đ

1.473.000 đ

 Mua ngay

Bàn giám đốc Hòa Phát HRP1600
5%

Bàn giám đốc Hòa Phát HRP1600

Mã sản phẩm: HRP1600

1.850.000 đ

1.753.000 đ

 Mua ngay

Module làm việc Royal HRMD01
5%

Module làm việc Royal HRMD01

Mã sản phẩm: HRMD01

12.900.000 đ

12.268.000 đ

 Mua ngay

Module làm việc Royal HRMD02
5%

Module làm việc Royal HRMD02

Mã sản phẩm: HRMD02

14.240.000 đ

13.540.000 đ

 Mua ngay

Module làm việc Royal HRMD03
5%

Module làm việc Royal HRMD03

Mã sản phẩm: HRMD03

8.120.000 đ

7.748.000 đ

 Mua ngay

Module làm việc Royal HRMD04
4%

Module làm việc Royal HRMD04

Mã sản phẩm: HRMD04

14.860.000 đ

14.262.000 đ

 Mua ngay

Module làm việc Royal HRMD05
4%

Module làm việc Royal HRMD05

Mã sản phẩm: HRMD05

8.950.000 đ

8.592.000 đ

 Mua ngay

Modul làm việc Royal HRMD06
4%

Modul làm việc Royal HRMD06

Mã sản phẩm: HRMD06

11.200.000 đ

10.706.000 đ

 Mua ngay

Modul làm việc Royal HRMD08
5%

Modul làm việc Royal HRMD08

Mã sản phẩm: HRMD08

10.500.000 đ

10.010.000 đ

 Mua ngay

Module làm việc Royal HRMD09
8%

Module làm việc Royal HRMD09

Mã sản phẩm: HRMD09

5.940.000 đ

5.450.000 đ

 Mua ngay

Module làm việc HRMD10
4%

Module làm việc HRMD10

Mã sản phẩm: HRMD10

10.820.000 đ

10.436.000 đ

 Mua ngay

Modul làm việc Royal HRMD07H2
5%

Modul làm việc Royal HRMD07H2

Mã sản phẩm: HRMD07H2

6.750.000 đ

6.428.000 đ

 Mua ngay

Module làm việc Royal HRMD07H1
4%

Module làm việc Royal HRMD07H1

Mã sản phẩm: HRMD07H1

7.200.000 đ

6.904.000 đ

 Mua ngay

Đánh giá khách hàng
  • Mrs Lan

    Mrs Lan

    Nội thất văn phòng V&A - Tư vấn chuyên nghiệp, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng.

  • Khách hàng Kim Nga

    Khách hàng Kim Nga

    Tôi rất hài lòng về các sản phẩm của nội thất Vương Anh (V&A), chất lượng rất tốt, các dịch vụ hỗ trợ như vận chuyển và lắp đặt cũng rất tuyệt vời.

Video
Bản đồ

0906 100 913

0906 966 961

[0]